Šimtmečio galerija

Pildykime Šimtmečio galeriją kartu! Archyvinių kadrų laukiame el. paštu: 100galerija@ltuaquatics.com

  1. 1993 m. Europos plaukimo čempionatas. Sportininkas Raimundas Mažuolis iškovojo bronzą. ↩︎
  2. 1995 m. Londonas. Evaldas Skyrius ir sportininkas olimpietis Nerijus Beiga. ↩︎
  3. Posėdžiauja Evaldas Skyrius, treneris Sigitas Skarelis, Vladas Kupstys ir (ilgametis federacijos gen. sekretorius) Gediminas Petrauskas. ↩︎
  4. 1993 m. Europos plaukimo čempionatas. Arūnas Savickas čempionato atidaryme. ↩︎